Dominika Gondek

aplikant radcowski

Doradzę Ci jak rozwiązać prawne aspekty problemów rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących postępowania rozwodowego, ustalenia kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, alimentów czy podziału majątku, jak również w kwestiach finansowych dotyczących wspólnego kredytu małżeńskiego.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

5 rzeczy o rozwodzie, które musisz wiedzieć

Dominika Gondek30 października 2020Komentarze (0)

Postępowanie rozwodowe to prawdopodobnie jeden z ostatnich elementów małżeństwa.

Zawarcie związku małżeńskiego nie należy do skomplikowanych czynności prawnych. Z ustaniem małżeństwa przez rozwód jest już nieco inaczej.

Nie zawsze chęć rozwodu wypływająca zarówno od żony jak i męża może skutkować faktycznym orzeczeniem rozwodu.

Jeśli zaczynasz myśleć o rozwodzie, ale nie wiesz co powinieneś wiedzieć, przeczytaj kilka poniższych wskazówek

1. Bez rozkładu pożycia, rozwodu nie będzie.

Rozwód może nastąpić tylko w przypadku, gdy rozpad pożycia między małżonkami jest zupełny i trwały.

Pożycie małżeńskie wyraża się w trzech wspólnotach:

 • duchowej/emocjonalnej (uczucia małżonków)
 • fizycznej (kontakty fizyczne, intymne między małżonkami)
 • gospodarczej (np. prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego).

Zupełny rozkład pożycia

Mówiąc o zupełnym rozkładzie pożycia mam na myśli stan, gdy między małżonkami ustają stosunki w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Sądy jednak przychylają się do tego, aby stwierdzać, że gdy przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej (czyli prościej mówiąc zupełnym ustaniu uczuć oraz kontaktów fizycznych) pozostaje element więzi gospodarczej, choćby ze względu na zaciągnięty wspólnie kredyt, to mimo to rozkład pożycia może zostać uznany za zupełny.

Co do utrzymywania kontaktów fizycznych, zauważyłam, że sądy najczęściej stoją na stanowisku, że takie kontakty fizyczne świadczą o istnieniu między małżonkami więzi, co stanowi przeszkodę orzeczenia rozwodu.

Trwały rozkład pożycia

Trwały rozkład pożycia to z kolei stan, w którym pewne jest, że małżonkowie do siebie nie wrócą.

Rozkład pożycia nabiera trwałego charakteru wtedy, gdy przez dłuższy okres jest on rozkładem zupełnym.

Oczywiście trudno jest ustalić konkretny czas, który musi upłynąć, aby stwierdzić, że rozkład pożycia jest trwały. Znaczenie tutaj mają indywidualne cechy charakteru małżonków.

Co ciekawe, w kwestii trwałości rozkładu pożycia sądy wskazują, że trwały może być również rozkład pożycia, który nastąpił w niedługim czasie po zawarciu małżeństwa przez dwoje młodych ludzi.

2. Gdy przez rozwód ucierpi dobro dzieci, rozwodu nie będzie

Nawet jeśli rozkład pożycia między Tobą i małżonkiem jest zupełny i trwały, ale sam rozwód mógłby spowodować, że ucierpi przez niego dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków to rozwód nie jest dopuszczalny.

Sądy rozważając dobro dzieci kierują się między innymi sytuacją osobistą i majątkową przed rozwodem, wiekiem dziecka, jego stosunkami z rodzicami, a nawet stanem zdrowia i stopniem wrażliwości.

Należy przewidzieć w tej sytuacji, jakie konsekwencje rozwód będzie wywierał względem dzieci.

Musisz pamiętać, że dobro dzieci jest najważniejsze, a rozkład pożycia między Tobą i małżonkiem nie może wpłynąć na dziecko ujemnie.

W tej sytuacji, sąd powinien przeprowadzić wnikliwe postępowanie dowodowe, aby ustalenie były zgodne z prawdą i istniejącą sytuacją. Podstawą jest wywiad środowiskowy.

3. Gdy rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, rozwodu nie będzie

W tym przypadku chodzi o sytuacje, gdy małżonek sprzeciwiający się rozwodu miałby w wyniku jego orzeczenia doznać rażącej krzywdy, a także gdy przeciw rozwodowi przemawiają względy społeczno-wychowawcze.

Kwestia ta jest niezwykle trudna, dlatego niżej pokażę Ci, o jakich sytuacjach mówią sądy.

Stoją one na stanowisku, że niezgodne z zasadami moralnymi byłoby uznanie, że nieuleczalna choroba małżonka, po 30 latach pożycia małżeńskiego, stanowi ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego.

Sądy zwracają też uwagę na sytuację, która ma miejsce w przypadku gdy zostało poczęte dziecko (ale jeszcze nienarodzone). 

4. Gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny, rozwodu nie będzie

Przepisy jasno mówią, że rozwód nie jest dopuszczalny, kiedy rozwodu tego żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na ten rozwód albo że odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Małżonek winny, czyli jaki?

Przyjmuje się, że winnym jest ten małżonek, który bezprawnie narusza obowiązki małżeńskie.   

Sądy wskazują, że przesłankami winy rozkładu pożycia są między innymi zdrada, uzależnienie od alkoholu, agresja fizyczna czy agresja psychiczna, a nawet przesadne kontrolowanie małżonka.                                                

Rozwód jednak zostanie orzeczony, jeśli wyrazi na to zgodę drugi niewinny małżonek. W tej sytuacji przyjmuje się, że niewinny małżonek jakby sam żądał rozwodu. Wyrażenie zgody przesądza o tym, że z żądaniem rozwodu mógłby wystąpić także małżonek niewinny więc nie może mieć znaczenia to, że pozew wniósł ten, któremu winę powinno się przypisać.

Rozwód może być orzeczony także wtedy, gdy małżonek odmówi zgody na rozwód, ale odmowa ta w tych konkretnych okolicznościach sprzeczna jest z zasadami współżycia społecznego.

Sądy podnoszą, że sytuacja taka ma miejsce, gdy odmowa zgody zasługuje na potępienie z punktu widzenia moralnego, a to wyłącznie dla szykany czy chęci osiągnięcia korzyści materialnych.

5. Sąd orzeka w wyroku kto ponosi winę rozkładu pożycia

Orzekając rozwód sąd orzeka także czy któryś z małżonków i który z nich ponosi winę rozkładu pożycia. Na zgodne żądanie małżonków sąd nie będzie orzekał w tej kwestii.

Rezultatem nieorzekania o winie jest ten skutek jakby żaden z małżonków winy tej nie ponosił.

Nieorzekanie o winie może mieć wiele „konsekwencji”, choćby w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego między byłymi już małżonkami.

Punkty, które Ci przedstawiłam to absolutnie podstawowe kwestie dotyczące rozwodu. Są one bardzo istotne dla samej skuteczności orzeczenia ustania małżeństwa przez rozwód. Dlatego, zanim podejmiesz radykalną decyzję o rozstaniu z małżonkiem, sprawdź, czy istnieje szansa na orzeczenie rozwodu między wami.

Oczywiście musisz mieć na uwadze, że sądy rozpatrują sprawy biorąc pod uwagę indywidualne cechy małżonków.

Podziękowania dla:

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 3 trackbacki }

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: