Dominika Gondek

aplikant radcowski

Doradzę Ci jak rozwiązać prawne aspekty problemów rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących postępowania rozwodowego, ustalenia kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, alimentów czy podziału majątku, jak również w kwestiach finansowych dotyczących wspólnego kredytu małżeńskiego.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Brak zgody małżonka na poręczenie długu

Dominika Gondek02 kwietnia 2021Komentarze (0)

Skoro skupiamy się na kwestiach małżeńsko – finansowych to nie mogłoby zabraknąć na blogu kwestii poręczenia za dług udzielonego przez jednego małżonka.

Szczególnie w takim wariancie, w którym drugi małżonek nie wyraził zgody na dokonanie takiego poręczenia.

Swoją drogą, czy małżeństwo oznacza, że na wszystko trzeba uzyskiwać zgodę? 🙄

Myślę, że odpowiedź na to pytanie wybrzmi pod koniec wpisu, także dotrwaj do końca 😄 Ale do sedna.

Udzielenie poręczenia przez jednego małżonka

Wyobraź sobie panią Kowalską, która dumnie pełni funkcję prezesa zarządu pewnej spółki X.

Pani Kowalska korzystając ze swojego stanowiska postanowiła udzielić wierzycielowi panu Nowakowi poręczenia pożyczki w kwocie trzystu tysięcy złotych.

Dlatego też pomiędzy panem Nowakiem a panią Kowalską zawarta została umowa poręczenia celem zabezpieczenia wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy (Nowak) wobec pewnej firmy Y z tytułu pożyczki.

Zgodnie z umową pani Kowalska udzieliła takiego poręczenia do kwoty trzystu tysięcy złotych.

W tym miejscu muszę dodać, że w chwili zawierania umowy poręczenia pani Kowalska pozostawała w związku małżeńskim z panem Kowalskim. Pewnie Cię to nie dziwi!

Przy tym małżonkowie nie zawierali żadnych umów majątkowych, a więc istniał między nimi ustrój wspólności majątkowej.

Odpowiedzialność poręczyciela

Po kilku latach zirytowany brakiem płatności pan Nowak wystąpił zarówno przeciwko firmie, której udzielił pożyczkę, jak i przeciwko pani Kowalskiej z pozwem o zapłatę solidarnie konkretnej kwoty wraz z odsetkami.

Miał taką możliwość, dlatego że przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Co więcej, w braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny.

Pomiędzy panem Nowakiem a firmą Y oraz panią Kowalską została zawarta ugoda, na mocy której zarówno firma Y, jak i pani Kowalska, zobowiązali się zapłacić pożyczkodawcy określoną w ugodzie kwotę.

W konsekwencji, ugoda ta wraz z nadaną jej klauzulą wykonalności stanowiła tytuł wykonawczy, który uprawniał pana Nowaka do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Takie też zostało wszczęte.

Egzekucja została skierowana do majątku odrębnego pani Kowalskiej, a więc jej mieszkania, które nie wchodziło do majątku wspólnego małżonków.

Czy udzielenie poręczenia bez zgody małżonka jest nieważne?

Kolejne dwa lata później pani Kowalska postanowiła skierować do sądu pozew o ustalenie nieważności umowy poręczenia a także wniosła o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci ugody sądowej.

Pewnie zastanawiasz się jakie były jej zamiary 🤔

Pani Kowalska twierdziła, powołując się przy tym na przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, że umowę poręczenia zawarła bez zgody i wiedzy męża, a czynność, w której jej małżonek definitywnie odmówił potwierdzenia tej umowy sprawiła, że umowa poręczenia w jej przekonaniu stała się nieważna od chwili jej zawarcia.

Gdyby wszystko było takie proste…

Co na to przepisy?

Muszę tylko podkreślić, że historia, którą dzisiaj Ci opisuję miała miejsce, kiedy przepis powołany przez panią Kowalską brzmiał nieco inaczej niż ma to miejsce dzisiaj.

W każdym razie już wtedy ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależała od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Przy czym jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka była nieważna.

Co na to sąd?

Powoli zbliżamy się do finału tej historii.

Sąd uznał, że skoro pani Kowalska zawarła umowę w ramach wykonywanej przez nią funkcji prezesa zarządu spółki X, a ponadto nie wskazano w umowie czy i jakim majątkiem pani Kowalska będzie odpowiadała za poręczony dług to w takiej sytuacji, jeśli małżonek odmówił potwierdzenia tej umowy poręczenia, powinno się przyjąć, że za wynikający z tego poręczenia dług pani Kowalska odpowiadać będzie majątkiem odrębnym, tym bardziej, że takowy posiada (mieszkanie, o którym wspomniałam Ci wcześniej).

Zdaniem sądu – nie ma zmiłuj, a umowa jest ważna.

Odpowiedzialność majątkiem odrębnym za poręczenie

W rozstrzygnięciu sąd wskazał także, że poręczyciel za dług wynikający z poręczenia odpowiada obiema masami majątkowymi, a niewyrażenie zgody na potwierdzenie umowy poręczenia przez współmałżonka nie oznacza, że taka umowa staje się nieważna i nie wyłącza odpowiedzialności za taki dług majątkiem odrębnym poręczyciela.

Sąd uznał w rezultacie, że brak jest podstaw do ustalenia, że umowa poręczenia jest nieważna, ponieważ nie doprowadziła ona do uszczuplenia majątku wspólnego małżonków Kowalskich. Pani Kowalska odpowiada więc z majątku odrębnego a do tego nie jest wymagana (jeszcze – wolę to podkreślić, bo sami znacie dynamikę zmian w prawie😒) zgoda jej małżonka.

Do napisania artykułu zainspirował mnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn. akt V ACa 1008/12

Podziękowania dla:

Photo by Drew Coffman on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: