Dominika Gondek

aplikant radcowski

Doradzę Ci jak rozwiązać prawne aspekty problemów rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących postępowania rozwodowego, ustalenia kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, alimentów czy podziału majątku, jak również w kwestiach finansowych dotyczących wspólnego kredytu małżeńskiego.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Czy spłata kredytu za małżonka przy rozdzielności majątkowej jest darowizną?

Dominika Gondek21 marca 2021Komentarze (0)

spłata kredytu za małżonka

Zwykło się przyjmować, że małżonkowie powinni się wspierać, a to można czynić na różne sposoby. 

Jedną z form wzajemnego wspiernia się małżonków jest pomoc w spłacie zadłużenia zaciągniętego przez jednego z nich. 

Spłata kredytu za małżonka zaczyna być powoli naszą codziennością.

Jak się okazuje, coraz chętniej zaciągamy kredyty samodzielnie, nawet nie będąc w związku małżeńskim. Coraz częściej też małżonkowie korzystają z dobrodziejstwa rozdzielności majątkowej. A wtedy decyzja o własnym kredycie jest podobna do tej sytuacji sprzed zawierania małżeństwa. 

Nie ma co się dziwić, że tak chętnie korzystamy z pomocy małżonka, w sytuacji, gdy z biegiem czasu okazuje się, że nie stać nas na regularne spłaty, tak jakbyśmy tego chcieli.

Kredyt w rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa obowiązująca między małżonkami nie wyklucza możliwości zaciągania kredytów. Takie zobowiązanie zaciągać może każde z małżonków z osobna, ale jest także opcja, aby kredyt taki został zaciągnięty przez małżonków wspólnie. 

W rozdzielności majątkowej jest tak, że każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy jak i nabyty później. Każdy z małżonków zarządza też swoim majątkiem samodzielnie. 

Wyobraź sobie zatem takie małżeństwo. Żona przez cały okres trwania małżeństwa zajmowała się wraz z mężem prowadzeniem gopodarstwa domowego. Potrzeby finansowane gospodarstwa zaspokajane były z dochodów męża. Żona nie pracowała.

Mimo to, bank udzielił małżonkom kredytu w kwocie 400 tysięcy złotych na zakup budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej. 

Później zawarta została umowa sprzedaży, w której inwestor zbył na rzecz tej małżonki prawo własności nieruchomości gruntowej. Nabycie nastąpiło do majątku osobistego żony.

Z kolei raty i odsetki od kredytu w kwocie ok. 60 tysięcy złotych zostały sfinanowane całkowicie z dochodów męża.

Sytuacją taką zainteresował się urząd skarbowy. Dlatego postanowił wszcząć kontrolę skarbową, która miała na celu zweryfikować źródło finansowania wydatków w postaci spłaty rat i odsetek.

Dla skarbówki było to zastanawiające, bo żona nie uzyskiwała żadnych dochodów. A mimo to cieszyła się znacznym przyrostem mienia. 

Urząd skarbowy doszedł do wniosku, że nabycie nieruchomości zostało sfinansowane kredytem bankowym. Później miała miejsce spłata kredytu za małżonka który przecież nie nabył własności nieruchomości, gdyż ta weszła do majątku osobistego żony. 

Spłata kredytu za małżonka w rozdzielności majątkowej to darowizna

W tej sytuacji urząd skarbowy podkreślał, że spłata rat, odsetek i innych kosztów to definitywnie otrzymana od męża na rzecz małżonki darowizna.

A więc fakt ten powinien być zgłoszony przez żonę do skarbówki. Jak się domyślasz – takiego zgłoszenia nie było.

Ale żona nie chciała tak tego zostawić. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Żona odwoływała się do ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdzie wskazano, że podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem darowizny.

Uważała, że ona wcale nie nabyła własności żadnej rzeczy ani prawa majątkowego tytułem darowizny, bo taka spłata kredytu za małżonka nie jest nabyciem. 

Sąd pozostał jednak dla takiej argumentacji bezlitosny.

Ostatecznie przesądził, że spłata kredytu za małżonka, gdy małżeństwo ma rozdzielność majątkową jest darowizną.

Kwestię darowizny regulują przepisy kodeksu cywilnego:

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Oznacza to tyle, że majątek darczyńcy ulega w takiej sytuacji pomniejszeniu albo nie zostaje powiększony, a korzyść z tego odnotowuje się tylko w majątku obdarowanego.

Z kolei świadczenie na rzecz obdarowanego to nie tylko przeniesienie własności rzeczy czy zapłata kwoty, ale przyjmuje się, że jest to również zwolnienie z długu jak i zapłata długu obdarowanego na rzecz osoby trzeciej.

Dlatego też, jeśli chodzi ci po głowie spłata kredytu za małżonka, pamiętaj o kwestiach związanych z darowizną. Pozwoli ci to uniknąć negatywnych konsekwencji i kontroli skarbowej.

 

Dominika Gondek
aplikant radcowski

Podziękowania dla: Photo by Shelby Deeter on Unsplash

***

Rozliczenie spłaty kredytu w podziale majątku wspólnego

Kredyty są dzisiaj najbardziej powszechną formą wsparcia finansowego dla osób, których marzeniem jest posiadanie własnych czterech kątów. 

Coraz częściej jednak decydujemy się na kredyty w zupełnie innych celach niż te mieszkaniowe. Zauważyłam, że chętniej zaciągamy kredyty na samochód, na prowadzenie działalności czy – o zgrozo – na zorganizowanie przyjęcia czy wakacji.

Kredyt nie jest wsparciem udzielanym wyłącznie małżonkom. Po takie rozwiązanie coraz częściej sięgają osoby stanu wolnego [czytaj dalej…]

***

Zobacz także:

 • Kredyt bez wiedzy małżonka – Zdarza się, że jeden małżonek ma problem finansowy o którym drugi nie ma pojęcia. Rozwiązaniem wydaje się wtedy kredyt bez wiedzy małżonka.
 • Spłata wspólnego kredytu z majątku osobistego – Gdy dochody nie pozwalają na spłatę zadłużenia z pomocą przychodzi spłata wspólnego kredytu z majątku osobistego jednego z małżonków.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: