Dominika Gondek

aplikant radcowski

Doradzę Ci jak rozwiązać prawne aspekty problemów rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących postępowania rozwodowego, ustalenia kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, alimentów czy podziału majątku, jak również w kwestiach finansowych dotyczących wspólnego kredytu małżeńskiego.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Leasing maszyny budowlanej w podziale majątku wspólnego

Dominika Gondek25 marca 2021Komentarze (0)

Gdy myślę o leasingu, na myśl przychodzi mi głównie leasingowanie samochodu. Z taką formą spotykamy się chyba najczęściej.

Z drugiej strony leasing może mieć zastosowanie nie tylko względem samochodów osobowych. Katalog rzeczy, które możemy wziąć w leasing jest naprawdę szeroki.

Dzisiaj opowiem Ci historię, w której główną rolę będzie odgrywał właśnie leasing.

Małżeństwo, wspólność majątkowa, umowa leasingu…

Wyobraź sobie małżeństwo. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa.

W czasie trwania małżeństwa, jeden małżonek zawiera umowę leasingu maszyny do robót ziemnych w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Spłata rat leasingowych w przeważającej części następowała z majątku wspólnego małżonków.  

Gdy dochodzi pomiędzy małżonkami do rozwodu i w efekcie do podziału majątku wspólnego, zaczynają się schody z podejściem do kwestii leasingu oraz spłaconych w czasie trwania małżeństwa rat.

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Sąd Rejonowy w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków podzielił odpowiednio ruchomości i nieruchomości.

Przyjął także, że z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego uczestnika poniesione zostały nakłady w kwocie ponad stu tysięcy złotych w formie opłat leasingowych oraz innych należności wynikających z umowy leasingu maszyny do robót ziemnych uiszczonych w czasie trwania wspólności majątkowej.

Opcja kupna maszyny w umowie leasingu

Po rozwiązaniu małżeństwa, a więc po ustaniu wspólności majątkowej, małżonek zdecydował się skorzystać z przewidzianej w umowie leasingu opcji kupna oraz nabył maszynę budowlaną za kwotę niespełna dwóch tysięcy złotych.

Sąd dokonując podziału uznał, że owa maszyna jest składnikiem majątku osobistego uczestnika, a poniesione w czasie trwania wspólności majątkowej wydatki związane z umową leasingu są nakładami na ten majątek.

Dlatego też w ramach rozliczeń z tytułu nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty zasądzona została od małżonka odpowiednia kwota na rzecz małżonki.

Sprawa jednak nie zakończyła się na tym orzeczeniu. Małżonek złożył apelację, a następnie skargę kasacyjną – sprawa więc trafiła aż do Sądu Najwyższego.

Umowa leasingu – jak na to patrzeć w podziale majątku wspólnego?

Kwestią, którą musiał rozstrzygnąć Sąd Najwyższy było to, w jaki sposób powinny być rozliczone w postępowaniu o podział majątku wspólnego koszty i korzyści wynikające z umowy leasingu z opcją zakupu przedmiotu tej umowy, z której to małżonek skorzystał już po ustaniu wspólności majątkowej.

Co na to Sąd Najwyższy?

Sąd Najwyższy skrytykował rozstrzygnięcia zarówno Sądu Rejonowego jak i Sądu Okręgowego w zakresie, w jakim wskazano, że właściwym w tym wypadku jest rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka.

Umowa leasingu w czasie trwania małżeństwa a majątek wspólny

Sąd Najwyższy odniósł się przede wszystkim do kwestii, że samo zawarcie umowy leasingu z opcją zakupu przedmiotu tego leasingu w czasie trwania wspólności majątkowej nie jest czynnością, która powoduje powstanie majątku odrębnego małżonka. Nawet jeśli umowa taka zawierana jest przez jednego małżonka.

Dlatego też prawo korzystania z maszyny oraz roszczenie o jej zakup stanowiły prawa majątkowe, które wchodziły do majątku wspólnego małżonków. Nie można więc przyporządkować ich do majątku osobistego małżonka.

Koszty wynikające z umowy leasingu nie miały więc charakteru nakładów na majątek odrębny, a stanowiły wydatki ponoszone na uzyskanie prawa wchodzącego do majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego następuje według stanu istniejącego w chwili ustania wspólności majątkowej, a tym momencie w skład majątku wspólnego wchodziło prawo do używania maszyny oraz roszczenie o jej nabycie, co wynikało z umowy leasingu.

Bez znaczenia pozostawał fakt, że umowa leasingu zawarta była wyłącznie przez uczestnika.

Jak wskazał Sąd istotą wspólności majątkowej małżeńskiej jest to, że o przynależności konkretnego prawa do określonej masy majątkowej małżonków nie decyduje to czy dany przedmiot majątkowy nabyty został w wyniku czynności dokonanej przez jednego czy też przez oboje małżonków.

Dlatego w konsekwencji Sąd Najwyższy zdecydował się uchylić zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Jaki z tego wniosek?

Co możemy wywnioskować ze sprawy, którą w najprostszy sposób starałam się opowiedzieć?

Najważniejszym jest to, że spłacanie rat leasingowych w czasie trwania małżeństwa nie powinno być traktowane jako czynienie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka.

Oczywiście, nie należy patrzeć na ten wniosek zero-jedynkowo, dlatego że każda sytuacja jest inna, a największe znaczenie mieć będzie ustrój majątkowy panujący między małżonkami.

Do napisania tego artykułu zainspirowało mnie postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt II CSK 322/14.

Podziękowania dla:

Photo by engin akyurt on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: