Dominika Gondek

aplikant radcowski

Doradzę Ci jak rozwiązać prawne aspekty problemów rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących postępowania rozwodowego, ustalenia kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, alimentów czy podziału majątku, jak również w kwestiach finansowych dotyczących wspólnego kredytu małżeńskiego.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Sprawdź jaka jest odpowiedzialność za długi małżonka

Dominika Gondek27 sierpnia 2020Komentarze (0)

Przez życie ciężko idzie się z własnymi długami, a co dopiero gdy ciąży na Tobie odpowiedzialność za długi małżonka.

Opowiem Ci dzisiaj, jakie są konsekwencje zaciągnięcia zobowiązania przez małżonka.

I to zarówno tych zaciągniętych za zgodą partnera jak i bez niej.

Na potrzeby tego artykułu posłużę się nieco przepisami (wcale nie tylko dlatego, aby brzmiało to bardziej profesjonalnie😊).

Musisz wiedzieć, że kwestie te uregulowane są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a tam odpowiedzialność małżonków za zobowiązanie rozdziela się na kilka sposobów.

Spokojnie, postaram się wyjaśnić Ci te zagadnienia w możliwie najprostszy sposób.

Odpowiedzialność za długi małżonka a Twój majątek

Jeszcze na wstępie, pragnę Cię zachęcić do przeczytania poprzednich wpisów, a między innymi artykułu dotyczącego majątku w małżeństwie. Częściowo wspominam tam o tym, jakie składniki należą do majątku wspólnego, co okaże się przydatne do zrozumienia dzisiejszego wpisu!

Majątek wspólny małżonków

Do majątku wspólnego zalicza się między innymi

 • wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej małżonków
 • dochody z majątku wspólnego jak i osobistego (a tutaj idealnym przykładem jest kwota uzyskiwana z najmu mieszkania – do składników majątku wspólnego będzie wchodziła zarówno kwota z najmu mieszkania należącego do obojga małżonków, jak również z najmu mieszkania należącego tylko do jednego z małżonków)
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie

  ale jestem przekonana, że te dwa ostatnie będą interesować Cię najmniej.

Dług za zgodą małżonka

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdy małżonek zaciąga zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka. W takiej sytuacji wierzyciel (czyli najprościej mówiąc osoba albo instytucja, której jesteśmy coś dłużni) może żądać zaspokojenia swoich roszczeń także z majątku wspólnego małżonków. A to oznacza, że powinien żądać zaspokojenia roszczeń z majątku osobistego małżonka, który zaciągnął zobowiązanie, ale może również domagać się tego z majątku wspólnego.

Dług bez zgody małżonka

Druga sytuacja ma miejsce, gdy małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka. Wtedy wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, czyli małżonka dłużnego, a także z części majątku wspólnego, a dokładniej z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej.

Gdy wrócisz wyżej to zauważysz, że wynagrodzenie takie jest składnikiem majątku wspólnego, a więc w tym zakresie wierzyciel może obciążyć majątek wspólny nawet jeśli drugi małżonek nie wiedział o zobowiązaniu.

Dług przed zawarciem małżeństwa

Kolejny, trzeci już przypadek stanowi o tym, że gdy wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności (a ta powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa) albo gdy dotyczy majątku osobistego małżonka to wierzyciel może domagać się zaspokojenia z majątku osobistego małżonka który zaciągnął zobowiązanie a także z jego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych przez niego z innej działalności zarobkowej, czyli konsekwencja jest analogiczna do tej wskazanej w sytuacji drugiej.

Co to wszystko oznacza?

Nawet jeśli nie wyraziłeś zgody na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązania, będziesz zmuszony znosić częściową egzekucję z majątku wspólnego w postaci wynagrodzenia uzyskiwanego przez dłużnego małżonka, kiedy wystąpi o to wierzyciel.

Podziękowania dla:
Photo by Foto Pettine on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 trackback }

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: