Dominika Gondek

aplikant radcowski

Doradzę Ci jak rozwiązać prawne aspekty problemów rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących postępowania rozwodowego, ustalenia kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, alimentów czy podziału majątku, jak również w kwestiach finansowych dotyczących wspólnego kredytu małżeńskiego.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Przejęcie długu bez zgody wierzyciela sposobem na kredyt?

Dominika Gondek05 października 2020Komentarze (0)

Jak pozbyć się długu?

Na pozbycie się długu mamy kilka skutecznych sposobów. Jeden z nich – spłata długu przez jednego z dłużników solidarnych – został omówiony w ostatnim artykule, gdzie mowa była też o regresie za spłatę zobowiązania.

Ale na tym nie koniec! Na szczęście! 😉

Przejęcie długu to kolejny sposób na kredyt!

Przejęcie długu… brzmi bardzo prosto i bardzo… dobrze!

Ktoś przejmuje nasz kredyt, spłaca go, a my jednocześnie jesteśmy zwolnieni z zobowiązania.

Czy to jednak jest tak proste jak wydaje się na pierwszy rzut oka?

Przejęcie długu – co to oznacza?

Przejęcie długu polega na tym, że osoba trzecia (czyli ktoś kto nie był związany umową kredytu) wstępuje na miejsce dłużnika, który to zostaje z długu zwolniony.

Jeśli zatem dług zostanie przejęty przez inną osobę, właściwy dłużnik powinien mieć czyste sumienie 😉

Jak wygląda przejęcie długu?

Wyróżnia się dwa sposoby przejęcia długu, a to w postaci:

– umowy między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika

– umowy między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela.

Jak więc zauważyłeś, przejęcie długu następuje w formie zawartej umowy, albo między wierzycielem a osobą trzecią, albo między dłużnikiem a osobą trzecią.

W każdym w tych sposobów, konieczną kwestią przesądzającą o skuteczności umowy jest wyrażona „zgoda”.

Nieprzypadkowo zaznaczyłam pogrubieniem stwierdzenie „za zgodą wierzyciela” w drugim sposobie przejęcia długu, miało to na celu szczególnie zwrócić Twoją uwagę, gdyż właśnie na tym chcę się dzisiaj skupić.

Pewnie, gdy Twoja uwaga jest już skupiona na sformułowaniu „za zgodą wierzyciela” na myśl nasuwa się pytanie, co w takim razie dzieje się z umową zawartą między dłużnikiem a osobą trzecią, jeśli wierzyciel wymaganej zgody nie wyrazi albo gdy upłynie czas wyznaczony na wyrażenie tej zgody? W każdym przypadku skutek jest taki sam.

Umowa o przejęcie długu bez zgody wierzyciela

Mogłoby się wydawać, że brzmienie powyższego przepisu, a raczej jego skróconej wersji, przesądza, że umowa o przejęcie długu jest ważna tylko i wyłącznie pod warunkiem zgody wierzyciela. Na szczęście – wcale tak nie jest!

Jak kwestię tę regulują przepisy?

„Jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od zgody wierzyciela, a wierzyciel zgody odmówił, strona, która według umowy miała przejąć dług, jest odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia”.

W tej kwestii wielokrotnie wypowiadały się sądy, starając się rozwiać pojawiające się wątpliwości, a z tych orzeczeń najważniejsze co możemy wywnioskować to:

 • brak zgody wierzyciela wywoła jedynie ten skutek, iż wierzyciel nie będzie mógł żądać spełnienia świadczenia od osoby, która miała przejąć dług (umowa będzie bezskuteczna)
 • niedoszły przejemca długu odpowiedzialny będzie za to, że wierzyciel nie będzie dochodził od dłużnika spełnienia świadczenia
 • brak zgody wierzyciela nie skutkuje nieważnością czynności prawnej.

Mówiąc prościej…

Osoba, która na mocy umowy o przejęcie długu miała ten dług przejąć, w przypadku niewyrażenia przez wierzyciela zgody na takie przejęcie albo w przypadku jego milczenia, nie ma obowiązku świadczenia czyli dokonania zapłaty na rzecz wierzyciela, ponieważ umowa jest bezskuteczna. W takiej sytuacji wierzyciel nie będzie dochodził od tej osoby wykonania zobowiązania.

Ale, wierzyciel z pewnością będzie kierował swoje roszczenie do „pierwotnego” dłużnika.

Czy to oznacza, że niedoszły przejemca długu będzie zupełnie zwolniony z odpowiedzialności?

Otóż nie.

Jeśli wierzyciel będzie żądał spełnienia świadczenia od dotychczasowego dłużnika, to tenże dłużnik nabywa roszczenie względem „niedoszłego przejemcy długu” o naprawienie szkody, jaką poniósł w następstwie wykonania zobowiązania.

Umowa o przejęcie długu może więc być skutecznym sposobem na pozbycie się ciążącego na nas kredytu.

Na uwadze jednak trzeba mieć zgodę wierzyciela, a także skutki jakie wywołuje brak wyrażenia takiej zgody.

Podziękowania dla:

Photo by rupixen.com on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 trackback }

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: