Dominika Gondek

aplikant radcowski

Doradzę Ci jak rozwiązać prawne aspekty problemów rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących postępowania rozwodowego, ustalenia kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, alimentów czy podziału majątku, jak również w kwestiach finansowych dotyczących wspólnego kredytu małżeńskiego.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Rozporządzenie majątkiem wspólnym przez małżonka po rozwodzie

Dominika Gondek11 grudnia 2023Komentarze (0)

rozporządzenie majątkiem wspólnym przez małżonka

Zdarza się, że małżonkowie po rozwodzie podejmują radykalne kroki wobec drugiego małżonka w celu odegrania się na nim. Taką wisienką na torcie jest np. rozporządzenie majątkiem wspólnym przez małżonka. Co odbywa się bez zgody, a nawet i wiedzy drugiego z nich.

Rozporządzenie majątkiem wspólnym przez małżonka po rozwodzie ma doprowadzić do uszczuplenia majątku wspólnego. A w konsekwencji do korzystniejszego podziału majątku wspólnego.

Skoro części majątku wspólnego (tej rozporządzonej) już nie ma, to przecież nie ma co dzielić.

Bez trudu możemy sobie wyobrazić taką sytuację, gdy po rozwodzie jeden z małżonków decyduje się przekazać innemu członkowi rodziny (np. swoim rodzicom) środki pieniężne. Pół biedy, gdy robi to z dobrego serca (choć takich przypadków jest raczej niewiele).

Zdarza się jednak, że te przekazane środki pieniężne, mają dalej służyć małżonkowi, ale już nieoficjalnie. Jest tak np. wtedy, gdy za otrzymane fundusze obdarowany rodzic nabywa samochód i choć robi to wprawdzie na swoją rzecz, to jednak pojazd ten w zamierzeniu ma być używany wyłącznie przez małżonka – darczyńcę.

Czyli choć środki pieniężne w istocie zmieniły swojego właściciela, to jednak wciąż służą małżonkowi.

Ale rozporządzenie majątkiem wspólnym przez małżonka to nie tylko darowizny na rzecz innych osób. Takim rozporządzeniem będzie także przeznaczenie tych środków na własne cele.

Rozporządzenie majątkiem wspólnym przez małżonka przed rozwodem

Rozporządzenie majątkiem wspólnym przez małżonka może mieć miejsce również przed rozwodem. Np. w czasie trwania postępowania rozwodowego, gdy stosunki małżonków już są oziębłe.

Czy takie wyzbycie się majątku wspólnego będzie miało wpływ na jego podział?

Otóż sądy, w tym Sąd Najwyższy, stoją na stanowisku, że:

Jeśli chodzi o wspólnie zgromadzone środki pieniężne, to w razie zabrania takich środków przez jednego z małżonków bez zgody drugiego i przeznaczenia ich na własne cele, po stronie poszkodowanego małżonka powstaje roszczenie odszkodowawcze realizowane na podstawie art. 45 § 1 k.r.o. w zw. z art. 415 k.c., w ramach sprawy o podział majątku wspólnego. Skutkiem uznania takiego roszczenia za uzasadnione jest uwzględnienie wartości zabranych środków pieniężnych przy określaniu składu majątku wspólnego objętego podziałem, a następnie zaliczenie ich wartości na poczet udziału w majątku wspólnym przypadającego temu z małżonków, z którego winy nastąpiło uszczuplenie majątku wspólnego.

Oznacza to więc, że wyzbycie się majątku może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. A to dlatego, że wartość tej części majątku zostanie zaliczona na poczet udziału małżonka, który do wyzbycia doprowadził.

 Rozporządzenie majątkiem wspólnym przez małżonka po rozwodzie

Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy małżonek wyzbywa się składników majątku wspólnego po orzeczonym rozwodzie.

Wprawdzie sądy nie uwzględniają przy podziale majątku wspólnego składników majątku, które po dniu ustania wspólności, a przed dniem podziału, zostały zbyte, utracone, zniszczone lub zużyte przez oboje małżonków lub jednego z nich.

Jednak na wniosek zainteresowanego sąd uwzględni wartość tych zbytych składników. Istotne jest to, aby z ustaleń konkretnego przypadku wynikało, że zostały zbyte lub zużyte bezpodstawnie, roztrwonione lub umyślnie zniszczone.

Darowizna środków z majątku wspólnego

Jeśli zaś chodzi o dokonanie przez małżonka darowizny środków wchodzących w skład majątku wspólnego to tutaj przepisy są jasne.

Do dokonania darowizny z majątku wspólnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Wyjątek dotyczy więc np. takiej sytuacji, gdy w ramach odwiedzin małżonek daruje komuś pudełko z czekoladkami.

Jednak darowizna kilkudziesięciu tysięcy złotych z majątku wspólnego dla rodziców raczej nie wpisuje się w „drobne darowizny zwyczajowo przyjęte”.

W takim przypadku, ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

Dominika Gondek
aplikant radcowski

Podziękowania dla: Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash 

 

***

Spłata kredytu z czynszu przy ograniczeniu wspólności ustawowej

Często decydujemy się na kredyt z zamysłem, że jego spłata będzie odbywała się z czynszu najmu. Spłata kredytu z czynszu powoduje, że kredyt praktycznie spłaca się sam.

W praktyce ma to wyglądać w ten sposób, że kupujemy mieszkanie na kredyt. Następnie przeznaczamy mieszkanie pod wynajem. Znajdujemy najemcę, który godzi się na nasze finansowe warunki. Najemca płaci nam czynsz, a my przeznaczamy go na spłatę kredytu.

Dla wielu z nas jest to jedyna opcja na to, żeby w jakikolwiek sposób nabyć „swoje” (bo wynajmowane dalej) M [czytaj dalej…]

***

Zobacz także:

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

    Dodaj komentarz

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis: