Dominika Gondek

aplikant radcowski

Doradzę Ci jak rozwiązać prawne aspekty problemów rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących postępowania rozwodowego, ustalenia kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, alimentów czy podziału majątku, jak również w kwestiach finansowych dotyczących wspólnego kredytu małżeńskiego.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

rodzinny ogród działkowy po rozwodzie

Robi się coraz cieplej więc to znak, że wiosna jest tuż, tuż..

Już można zauważyć, że rozpoczęliśmy przygotowywania do nowego wiosenno-letniego sezonu. Można powiedzieć, że porządki w ogrodach ruszyły pełną parą.

Popularnością na nowo zaczną też cieszyć się rodzinne ogrody działkowe, gdzie można odsapnąć od miejskiego życia. Takie miejsca docenia się szczególnie w nadchodzącym sezonie.

Nie bez powodu wspominam o ogródkach działkowych, dlatego że to na nich skupię dzisiaj Twoją uwagę. A właściwie na prawie małżonków do rodzinnego ogrodu działkowego.

A uściślając jeszcze bardziej, powiemy sobie o tym, do kogo należy rodzinny ogród działkowy po rozwodzie.

Prawo małżonków do rodzinnego ogrodu działkowego

Wiem, że nie wszyscy są zorientowani w temacie rodzinnych ogrodów działkowych. Sama znam niewiele osób, które z takiego  rozwiązania korzystają.

Prawo do działki następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej, umowy zawartej między stowarzyszeniem a np. małżonkami.

Czytaj dalej >>>

rozporządzenie majątkiem wspólnym przez małżonka

Zdarza się, że małżonkowie po rozwodzie podejmują radykalne kroki wobec drugiego małżonka w celu odegrania się na nim. Taką wisienką na torcie jest np. rozporządzenie majątkiem wspólnym przez małżonka. Co odbywa się bez zgody, a nawet i wiedzy drugiego z nich.

Rozporządzenie majątkiem wspólnym przez małżonka po rozwodzie ma doprowadzić do uszczuplenia majątku wspólnego. A w konsekwencji do korzystniejszego podziału majątku wspólnego.

Skoro części majątku wspólnego (tej rozporządzonej) już nie ma, to przecież nie ma co dzielić.

Bez trudu możemy sobie wyobrazić taką sytuację, gdy po rozwodzie jeden z małżonków decyduje się przekazać innemu członkowi rodziny (np. swoim rodzicom) środki pieniężne. Pół biedy, gdy robi to z dobrego serca (choć takich przypadków jest raczej niewiele).

Zdarza się jednak, że te przekazane środki pieniężne, mają dalej służyć małżonkowi, ale już nieoficjalnie. Jest tak np. wtedy, gdy za otrzymane fundusze obdarowany rodzic nabywa samochód i choć robi to wprawdzie na swoją rzecz, to jednak pojazd ten w zamierzeniu ma być używany wyłącznie przez małżonka – darczyńcę.

Czyli choć środki pieniężne w istocie zmieniły swojego właściciela, to jednak wciąż służą małżonkowi.

Ale rozporządzenie majątkiem wspólnym przez małżonka to nie tylko darowizny na rzecz innych osób. Takim rozporządzeniem będzie także przeznaczenie tych środków na własne cele.

Czytaj dalej >>>

Dom na działce męża

Dominika Gondek05 grudnia 2023Komentarze (0)

dom na działce męża

Dom na działce męża (albo żony) to małżeński klasyk klasyków.

Kto nie spotkał się z sytuacją, gdy po ślubie małżonkowie planują wybudować dom na działce należącej do jednego z nich, otrzymanej np. od rodziców jeszcze w stanie wolnym?

Co więcej, małżonkowie często w takim celu postanawiają zaciągać kredyty w celu sfinansowania budowy, bo nie dysponują odpowiednimi środkami.

W takich sytuacjach małżonkowie, będący jeszcze w poślubnych nastrojach, nawet nie zastanawiają się, jak wygląda prawo własności postawionego na działce domu. Dla wielu logiczne jest, że skoro dom został wybudowany wspólnie – a w dodatku za wspólny kredyt – to jest po prostu wspólny, a to na czyjej znajduje się „ziemi” nie ma większego znaczenia.

Otóż znaczenie ma i to ogromne, a małżonkowie najczęściej dostrzegają to dopiero po rozwodzie, gdy przeprowadzają podział majątku. Wtedy jednak okazuje się, że jeden z małżonków może nie wyjść z tej sytuacji obronną ręką.

Do kogo należy dom na działce męża?

Odpowiedź na pytanie, czyj jest dom na działce męża jest prostsza niż mogłoby się wydawać. Dom wybudowany na działce należącej do jednego z małżonków jest własnością właśnie tego małżonka, który udostępnił nieruchomość do budowy.

Czytaj dalej >>>

spłata kredytu z czynszu

Często decydujemy się na kredyt z zamysłem, że jego spłata będzie odbywała się z czynszu najmu. Spłata kredytu z czynszu powoduje, że kredyt praktycznie spłaca się sam.

W praktyce ma to wyglądać w ten sposób, że kupujemy mieszkanie na kredyt. Następnie przeznaczamy mieszkanie pod wynajem. Znajdujemy najemcę, który godzi się na nasze finansowe warunki. Najemca płaci nam czynsz, a my przeznaczamy go na spłatę kredytu.

Dla wielu z nas jest to jedyna opcja na to, żeby w jakikolwiek sposób nabyć „swoje” (bo wynajmowane dalej) M.

Zapominamy jednak o tym, jakie skutki może mieć spłata kredytu z czynszu kiedy pozostajemy singlami, a jakie wtedy, gdy zawieramy związek małżeński.

Spłata kredytu z czynszu przed zawarciem związku małżeńskiego

Spłata kredytu z czynszu to dość często spotykane zjawisko tak u singlów, jak i w związkach małżeńskich.

Czytaj dalej >>>

nierówne udziały w majątku wspólnym

Mało kto wie o tym, że podział majątku po rozwodzie nie zawsze musi dzielić wszystko na dwie równe połowy.

Oczywiście powszechnie przyjął się podział 50 na 50.

Taką regułę wprowadzają również przepisy, zgodnie z którymi małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Zasada ta wydaje się małżonkom jasna i bezproblemowa dopóki nie dojdzie między nimi do rozwodu.

Wtedy zwykle podział pół na pół nie wydaje się im sprawiedliwy, a najlepszym rozwiązaniem dla któregoś z małżonków (zwykle tego bardziej pokrzywdzonego rozwodem) byłyby nierówne udziały w majątku wspólnym.

Taka opcja jest możliwa, jednak nie zawsze.

Nierówne udziały w majątku wspólnym są raczej odstępstwem od zasady. Dlatego też, ustalenie takich nierównych udziałów możliwe jest po zaistnieniu przesłanek.

Jedną z nich jest różny stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego.

Drugą z kolei jest wystąpienie ważnych powodów.

Przesłanki te muszą zaistnieć łącznie.

Różny stopień przyczynienia się a nierówne udziały w majątku wspólnym

Z różnym stopniem przyczynienia się do powstania majątku wspólnego mamy do czynienia przede wszystkim wtedy, gdy małżonek nie przyczynia się stosownie do swoich sił i możliwości zarobkowych do powstania majątku i w tym zakresie można przypisać mu winę.

Czytaj dalej >>>