Dominika Gondek

aplikant radcowski

Doradzę Ci jak rozwiązać prawne aspekty problemów rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących postępowania rozwodowego, ustalenia kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, alimentów czy podziału majątku, jak również w kwestiach finansowych dotyczących wspólnego kredytu małżeńskiego.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

5 faktów o podziale majątku

Dominika Gondek03 stycznia 2021Komentarze (0)

Podział majątku zwykle nie interesuje małżonków, którym dobrze się wiedzie. Najczęściej jest on utożsamiany jako kolejny etap rozpadu związku małżeńskiego.

Niżej przedstawię Ci kilka faktów dotyczących podziału majątku wspólnego.

 1. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego

Co to w zasadzie oznacza? A no tyle, że gdy między Tobą a małżonkiem istnieje ustawowa wspólność małżeńska, podział majątku jest niedopuszczalny.

Ustawowa wspólność powstaje wraz z zawarciem związku małżeńskiego, o ile małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej ustanawiającej rozdzielność majątkową.

Jeśli między Tobą w Twoim małżonkiem istnieje wspólność ustawowa – nie dokonacie podziału majątku.

Kiedy w takim razie dopuszczalny jest podział majątku? Po ustaniu wspólności majątkowej.

Ustawowa wspólność majątkowa ustaje wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego.

Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyście zawarli umowę majątkową, która sprawi, że ustawowy ustrój majątkowy przestanie obowiązywać.

Co ważne, umowę taką możecie zawrzeć w czasie trwania małżeństwa, a wtedy podział majątku wspólnego będzie możliwy nawet przez rozwodem.

2. Zasadą jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Zasada ta znajduje jednak wyjątek.

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Trudno określić, czym są ważne powody. Sądy uznają, że należy opierać się na całokształcie postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej. Z tego więc wynika, że do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie.

Oceniając, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego uwzględnia się również nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Podziału majątku można dokonać zarówno w sądzie, jak i pozasądowo

Skoro już wiesz, że podział majątku uzależniony jest od zniesienia ustroju majątkowej wspólności małżeńskiej, to musisz również wiedzieć, że do podziału majątku niekoniecznie potrzebny jest sąd.

Owszem, postępowanie o podział majątku przed sądem jest jak najbardziej możliwe.

Wystarczy złożyć wniosek do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu i odpowiednio go opłacić 😉

Od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 zł. Sporo, prawda?

Jednak! Jeśli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł. To brzmi już znacznie lepiej!

Ale wróćmy do podziału majątku sposobem.. pozasądowym.

Czyli najprościej mówiąc – umownie.

Obawiam się jednak, że w wielu przypadkach najtrudniejsze będzie dogadanie się z małżonkiem.

Uznaję jednak, że w kwestii podziału majątku porozumienie jest kluczowym elementem, jeśli nie chcemy na tym stracić.

Musisz pamiętać jednak o tym, że jeśli do majątku wchodzi nieruchomość, to umowa jej dotycząca powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, przed notariuszem.

4. Sądowy podział majątku może przybrać trzy formy

Jedną z takich form będzie faktyczny podział rzeczy między stronami postępowania. Często spotkałam się z orzeczeniami, w których z racji możliwości wyodrębnienia w budynku dwóch lokali – jeden lokal przyznawany był jednej stronie, a drugi lokal – drugiej stronie.

Druga forma to przyznanie rzeczy np. nieruchomości jednemu z małżonków i jednocześnie nałożenie na niego obowiązku spłaty wobec drugiego małżonka.

Kolejna forma to sprzedaż rzeczy i podział uzyskanych ze sprzedaży środków pomiędzy strony. Spotkałam się z wnioskiem, że ten sposób jest najbardziej dolegliwy. Dlaczego?

Sprzedaż przeprowadzana jest w oparciu o przepisy o egzekucji. Dlatego musisz pamiętać, że zgodnie z przepisami, do sprzedaży obniża się wartość rzeczy, co może skutkować „niekorzystną uzyskaną ceną”, czyli uzyskaniem zdecydowanie mniejszej kwoty niż dana rzecz jest warta.

5. Podział dotyczy majątku wspólnego

Właściwie na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie trzeba wiele w tej kwestii tłumaczyć.

Trzeba mieć świadomość, co jest majątkiem wspólnym.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego należą:

 • wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • kwoty składek zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • przedmioty (nieruchomości i ruchomości) nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków
 • przedmioty (nieruchomości i ruchomości) nabyte w czasie trwania wspólności przez jednego małżonka,
 • przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków.

Podział majątku dotyczy głównie powyżej wymienionych kwestii.

Pamiętaj, że podział majątku wspólnego nie będzie dotyczył przedmiotów majątkowych nabytych przez małżonka przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmiotów nabytych przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej czy m.in. przedmiotów majątkowych uzyskanych z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.

_

Właśnie przebrnąłeś przez pierwszy artykuł w 2021 r.! Chciałabym więc podziękować Ci za Twoją obecność na blogu. Liczę, że w bieżącym roku będziemy widzieć się tutaj zdecydowanie częściej. Szczęśliwego nowego roku!

Podziękowania dla:

Photo by Phil Hearing on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 3 trackbacki }

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: