Dominika Gondek

aplikant radcowski

Doradzę Ci jak rozwiązać prawne aspekty problemów rodzinnych, w szczególności w sprawach dotyczących postępowania rozwodowego, ustalenia kontaktów z dzieckiem, władzy rodzicielskiej, alimentów czy podziału majątku, jak również w kwestiach finansowych dotyczących wspólnego kredytu małżeńskiego.
[Więcej >>>]

Zgłoś sprawę

Kto spłaca kredyt po śmierci jednego małżonka?

Dominika Gondek25 lutego 20222 komentarze

kredyt po śmierci

Małżonkowie zawierając wspólnie umowę kredytu, wiążą się ze sobą po raz drugi (pierwszy raz miał miejsce podczas ślubu).

Żadne z tych „połączeń małżeńskich” (ani związek małżeński ani kredyt małżeński) nie jest łatwe do rozwiązania.

Jestem przekonana, że każdy z nas zna chociaż dwie sytuacje, w których dochodzi do ustania małżeństwa.

* taktyczne 30 sekund na zastanowienie się *

Dokładnie tak. Mowa o rozwodzie małżonków i, niestety, o śmierci jednego z nich.

Są to dwie typowe okoliczności burzące wspólne życie małżonków.

A jeśli chodzi o rozwiązanie umowy kredytu?

No cóż, z kredytem może być nieco trudniej.

Jeśli małżonkowie mają wspólny kredyt a między nimi dochodzi do rozwodupewnie doskonale wiesz, co należy zrobić ze wspólnym kredytem (o ile na bieżąco śledzisz mojego bloga).

Gdyby Ci to umknęło, zerknij do jednego z ostatnich wpisów.

A co w sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólny kredyt i solidnie go spłacają, a jeden z małżonków nieoczekiwanie umiera?

Jak wygląda kredyt po śmierci jednego z małżonków? Kto go spłaca? Może znika? Przekonajmy się wspólnie.

Czy wspólny kredyt po śmierci małżonka znika?

Małżonkowie, którzy zaciągają wspólnie kredyt odpowiadają za niego w sposób solidarny (o tym pisałam już wielokrotnie).

Jeśli więc dwie osoby odpowiadają za wspólne zobowiązanie to śmierć jednej z tych osób niewiele zmienia w kontekście istnienia samego kredytu.

Kredyt po śmierci małżonka, niestety, nie znika.

Zobowiązanie istnieje, a zatem i ktoś musi je spłacać.

Zanim jednak przejdę do tego na kim ciąży obowiązek spłaty kredytu po śmierci małżonka muszę podkreślić jedno.

Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji (gdy np. zmarł Twój małżonek obciążony kredytem), w pierwszej kolejności przeanalizuj umowę tego kredytu.

Może się okazać, że w umowie znajdują się odpowiednie postanowienia związane z istotą kredytu po śmierci kredytobiorcy.

Zwróć przy tym uwagę na postanowienia dotyczące postawienia długu w stan wymagalności.

Co oznacza, że bank (lub inny pożyczkodawca) będzie miał roszczenie o zapłatę całkowitej pozostałej kwoty długu.

Kto odpowiada za wspólny kredyt po śmierci jednego małżonka?

Jak już wiesz, kredyt sam od siebie nie znika.

Są sytuacje, w których klarowne jest, kto odpowiada za kredyt po śmierci małżonka.

Dotyczą one kredytów zaciągniętych przez małżonków wspólnie.

A jak wiesz, odpowiedzialność za taki kredyt najczęściej jest solidarna.

W takich okolicznościach odpowiedzialnością za kredyt obciążony jest drugi z kredytobiorców, czyli zwyczajnie drugi małżonek.

To, że kredyt po śmierci małżonka nie znika nie jest moim autorskim pomysłem. A szkoda, bo gdybym miała taką możliwość mogłabym naprawdę poszaleć w tym temacie 🤔.

Zastanawiało się nad tym wiele sądów.

Spójrz chociaż na rozważania Sądu Okręgowego w Kielcach:

Na dochodzoną w tej sprawie odpowiedzialność pozwanej nie ma wiec wpływu śmierć współkredytobiorcy, gdyż pozwana odpowiada za własny dług (jako dłużnika solidarnego)

lub refleksje Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

Odpowiedzialność uczestników z tytułu umowy kredytu była solidarna, w związku z czym w przypadku śmierci jednego z dłużników wierzyciel może prowadzić czynności egzekucyjne wobec drugiego dłużnika.

Skoro kredyt po śmierci małżonka samoistnie nie znika, to ktoś prawdopodobnie za niego odpowiada. A jeśli kredyt został zaciągnięty przez małżonków wspólnie to jasne jest, że osobą odpowiedzialną za spłatę kredytu jest drugi małżonek.

Warto zdawać sobie z tego sprawę, by nie dopuścić do sytuacji, gdy odpowiedzialny w sposób solidarny małżonek zaprzestaje spłaty kredytu po śmierci drugiego małżonka. Bo jest przekonany, że nie musi go spłacać.

A gdy kredyt „należał” tylko do zmarłego małżonka?

Nie zawsze jednak mamy do czynienia z kredytem wspólnym małżonków. Zdarza się, że kredyt był zobowiązaniem tylko i wyłącznie jednego z małżonków.

W razie śmierci jedynego kredytobiorcy zobowiązanie również nie znika. Nieco inaczej niż w odniesieniu do kredytu wspólnego, przedstawia się kwestia osób odpowiedzialnych za kredyt wyłącznie jednego małżonka.

Nie mamy w końcu odpowiedzialności solidarnej.

W takim przypadku warto odnieść się do przepisów dotyczących kwestii spadkowych.

I tak, zgodnie z kodeksem cywilnym, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób (stosownie do przepisów związanych z dziedziczeniem).

Do takich obowiązków można zaliczyć w szczególności długi zmarłego.

Wiele sądów (w tym Sąd Apelacyjny w Gdańsku) w swoich orzeczeniach podnosi, że w takich sytuacjach następca prawny dłużnika banku wstępuje w prawa i obowiązki majątkowe dłużnika.

Samo zobowiązanie do zwrotu kredytu wchodzi w skład spadku jako dług spadkowy.

A co istotne, obejmuje on zarówno raty kredytu wymagalnego jeszcze przed śmiercią (czyli takie, co do których roszczenie o zapłatę powstało przed śmiercią, a zmarły nie dokonał spłaty), jak i raty, które staną się wymagalne po śmierci.

Śmierć kredytobiorcy nie wywołuje zmian w treści umowy kredytowej, a tym samym spadkobiercy zobowiązani są do zwrotu kredytu na zasadach określonych w umowie.

Zobacz także:

Podziękowania dla:

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Wiktoria 27 lutego, 2022 o 00:32

  Bardzo dobry artykuł, dziękuję za informację!

  Odpowiedz

  Dominika Gondek 27 lutego, 2022 o 10:53

  Dziękuję za komentarz!

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gajek Partnerzy adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: